<

3 GENERATION

Børn af : Katrine Magrethe og Johannes Mortensen

(Drengene fik mellemnavnet Hansen, og pigerne fik mellemnavnet Svava)


1.

Kristian Hansen Mortensen (f. 1905, d. 1990) Kristian blev gift med Åse og var lods  i Næstved men blev senere Havnefoged. De fik 3 børn :
Poul, Birgit, og  John, som alle kom til at hedde Svava til mellemnavn.

2.

Agnete Svava Mortensen  (f. 1907) gift med maskinmester Johannes Mortensen. De fik 3 børn :
Flemming, Elise, og Karl Erik, som også fik mellemnavnet Svava

3.

Karl Erik Hansen Mortensen (f. 1909) Blev gift med ? , Karl Erik var styrmand, han døde ved fald fra mast i Nakskov havn 1944.
De fik en datter, hvis navn ikke kendes

4.

Ella Svava Mortensen, - Blev ikke gift

5.

Rigmor Svava Mortensen  blev gift og fik 2 børn : 
Torben og Lene som også fik Svava som mellemnavn.

6.

Åge Mathias Hansen Mortensen , styrmand. Blev gift med præstens datter Drude Lindholm (f.1914). De fik 2 børn : 
Niels og Anne, som også fik mellemnavnet Svava.
Aage Mathias Hansen Mortensen døde  den 23/1 1991, og efter eget ønske blev han begravet på Drude Lindholm's  familiegravsted på Bogø.

7.

Poul Hansen Mortensen  (f. 1920, d. 1989), skibsførereksamen, udvandrede til USA, men kom senere hjem til Danmark, hvor han blev gift med Else. De fik 1 barn : Henrik som også fik mellemnavnet Svava.


Kaj Larsen skriver....

Jeg har kendt Katrine og Johannes og deres børn. Den yngste, Poul, gik jeg i klasse med i 9 år og 4 måneder, og vi var meget sammen i fritiden. Han blev af alle kaldt "Skipper". Efter realeksamen i 1937 stak "Skipper" til søs, krigen kom og jeg så ham ikke mere. Han blev gift i USA og tog skibsførereksamen derovre.

Alle Katrine's fire sønner tog styrmandseksamen. Jeg ved ikke, hvornår og af hvad den næstyngste søn Åge Mathias døde, men der er en sten over ham i pastor Lindholms familiegravsted i hjørnet ind til præstegården".


børn af : Agnes Kristine gift med Johannes Olsen1.

Elisabeth, som blev gift med violinist Viggo Lund. De boede hele deres liv i en lejlighed i Vanløse. Hun arbejdede på "Politiken". De er begge døde nu. De fik en datter ved navn Karin.


2.

Asger Svava Olsen, gift med Esther. Han blev lærer og bosatte sig lige efter krigen i Flensborg og boede der til sin død. De kunne ikke få børn, men de adopterede en jødisk pige, Kirsten, som nu er gymnasielærer i Tyskland og gift med en tysk gymnasielærer. 


3.

Thorkild Svava Olsen, gift med Anny. Han var tolder i Faaborg i mange år, senere distrikstoldchef i Holstebro. Som pensionist flyttede han med sin kone Anny til Århus, hvor han døde i midten af 1990'erne. De fik to drenge : 
Kurt Svava Olsen og Jan Svava Olsen, nu hhv. bankmand og gartner i Århus. 

4.

Jens Svava Olsen, gift med Herdis Kirkegård Jensen (i 1947). Hun var af lærer- og bondeslægt fra Guldager lige uden for Hjørring. Han blev uddannet lærer fra Jonstrup seminarium. Jens og Herdis boede først i Bårse ved Præstø, hvor det første barn, Steen, blev født i 1949. Senere flyttede de til Gørløse ved Skævinge, hvor Terkel blev født i 1952. Senere gik turen til Hornslet ved Århus og til Rask Mølle ved Horsens, hvor Jens Svava Olsen var skoleinspektør i årene 1960-1964. Jens døde i 1964. Herdis og de to drenge flyttede til Hjørring, hvor hun fik en uddannelse som laborant, og i mange år arbejdede hun på Hjørring sygehus. Herdis døde i 1996.


børn af : Mouritz Olaf Svava og Thea Svava 


1.

Jørgen Svava, (f. 1923) d. gift med Anna Kristine Margrethe Hansen (f. 1924), kaldet Grethe d. De fik 3 børn: 
Ketty, Olaf, og Lisbeth.

2.

Kirsten Svava  (f. 1925) gift med Johannes Ejner Hansen d., kaldet Ejner. Kirsten fik i 1945 sønnen Mogens Svava. Kirsten og Ejner blev gift i 1948.
De fik sammen børnene : 
Bente i 1949, Claus i 1950, Hans i 1951, Max i 1954, Else-Marie i 1956 og Kate i 1961, der alle fik mellemnavnet Svava og Hansen til efternavn.

Kirsten sov stille ind onsdag d 4 august 2010 i en alder af 85 år. Hendes sidste ord var "Jeg smiler".
Kirsten var højt elsket af hendes børn, børnebørn, og den øvrige familie, hun fik en smuk begravelse.

Læs mere om "Svava Hansen"

 


Foto taget ca. 1960 i Høm ved Ringsted
A: Ejner
B: Jørgen
C: Grethe
D:
E: Alfred Hansen, bror til Ejner
F: Kirsten
(klik på fotoet for en større udgave)