En historie fra dampskibet S/S Svava, lånt fra :


Nr. 4   1. april 1998

 

1956
Damptid og bjergning

Maskinmester Leo Dyreborg, Hedehusene, mindes de hårde måneder på dampskibet Svava, hvor han som ung knøs skulle tackle nogle stride børster blandt besætningen. Her er hans forkortede beretning:

'Efter værnepligten manglede jeg seks måneders damptid, før jeg kunne få mit sønæringsbevis. Jeg fik hyre hos rederiet Em. Z. Svitzer på dampskibet S/S Svava, der lå i Nyborg. Skibet var fra 1907, hold fast en skude.

Officersmesse og kamre lå agter under dæk, mit kammer var fire kvadratmeter med servante, køje og sofa; en halv meter over køjen var en meget solid dæksbjælke, jeg hurtigt lærte at kende. Koøjet kunne åbnes men lå under vandlinien i sejlads. Min genbo fortalte af bitter erfaring, hvor meget vand et sådant kammer kan rumme, så jeg luftede kun ud, når vi lå ved kaj.

Første dag henvendte jeg mig med nervøse skridt i messen og spurgte efter maskinchefen. Det var før, titlen blev obligatorisk. Alle grinte højlydt og henviste til en gammel gnavpot af en 1.-mester. Det kom til at slå til.

Jeg bad ham vise mig maskineriet, da jeg aldrig havde set et dampskib før. Men han sagde: 'De har jo læst Dem til det hele, så ta' lærebøgerne med og find selv ud af det.' Han ville ikke derned, før fyrbøderne havde skejet ud. Efter den svada ville jeg vise den gamle idiot, at jeg godt kunne klare mig.

Jeg var lidt nervøs, da jeg vovede mig ned i dybet. Hold op et syn. Jeg genkendte synet siden hen i filmen 'Martha'. Der var rør, bundet op med sejlgarn, konservesdåser ophængt under utallige utætheder, og der var fedtet og jamset overalt. Fyrbøderne gloede på mig - denne 25-årige knægt, der præsenterede sig som 2.-mester. Donkeymanden kunne være min bedstefar. De to andre kunne have været far til mig. Den ene var tysker, og den anden havde et glasøje med placeringsvanskeligheder.

'Glasøjet' sagde, at hernede bestemte donkeymanden. Jeg meddelte, at de ville blive klogere, og at de ikke kunne være denne svinesti bekendt. Jamen, forklarede de, det var 1.-mesteren der intet ville ofre, fordi skibet snart skulle hugges op. De var med på en oprydning, hvis jeg skaffede maling, rengøringsmidler med mere.

Skipper ville gerne gøre noget ved svineriet, men 1.-mesteren strittede imod (han havde aktier i rederiet og ville spare), og han fnyste over, at skipper sagde du til mig. Han ville ikke dusse med nogen overhovedet. Næste dag gav jeg besked om, at der ville komme 'stores' og at jeg gav en omgang for at drikke dus. Donkeymanden nægtede dog at drikke dus med en officer, men fik en øl alligevel. Arbejdsglæden kom med malingen og rengøringsmidlerne, så fyrbøderne kunne rydde op og gøre rent.

Havde krammet på dykkeren
Månederne gik med bugseringer og isbrydning i de fynske havne, og der var nogle småbjergninger af især coastere, der var gået på grund. Efter en dykkerundersøgelse kunne de som regel fortsætte sejladsen. Den undersøgelse foregik med tungt dykkerudstyr med blystøvler, hjelm og det hele. Et par planker, der var bredere end skibet, blev firet ned under havaristen, så dykkeren kunne ligge på dem og tætne evt. utætheder med kiler, savsmuld og tælle.

Der var nu lidt knas mellem dykkeren og matroserne, der syntes, at han havde en lille styrmand i maven. Men de havde fuldstændig krammet på ham, når de betjente dykkerpumpen. Det foregik ved håndkraft, og den kunne køres meget, meget langsomt. Det fik ham til at råbe på mere luft. 'Ja, ja behandl os som dine ligemænd og hent et par bajere. Det gi'r luft,' råbte de tilbage. Han lovede alt, men han lignede et gadehjørne i ansigtet, da han kom op igen.

Øjet blev væk
I maskinen var der installeret en dampdykkerpumpe, et lækkert stykke håndværk. Den måtte kun smøres med vaseline, og den blev holdt pinlig ren. Jeg var meget øm over den. Men en dag, vi lå til kaj, kom jeg ned og overraskede fyrbøder 'Glasøje', der stod og urinerede op ad dykkerpumpen, mens han fyrede en masse gloser af om dykkeren. Jeg blev gal og hev ham væk. Sikke et syn, da han vendte sig mod mig. Glasøjet manglede, og han var beruset. 'Sådan noget svineri. Hvis du ikke gider gå på toilettet, så brug din snusbunke ude på fyrpladsen,' råbte jeg.

Han svarede imidlertid, at han var begyndt vandladningen pågældende sted, men var faldet på hovedet ned i bunken og tabt øjet. Derfor var han fortsat på dykkerpumpen. Vi fandt dog øjet igen, skyllede det, og han puttede det i lommen til bedre og mere sobre tider.

Matrosernes misundelse på dykkeren var forståelig. De boede under bakken sammen med fyrbøderne; to matroser og en tømmermand til styrbord og to fyrbødere og en donkeymand til bagbord med fælles spisebord og kakkelovn. Til den øvrige besætning var der kammer til messepeter og hovmester under brovingerne. Og agter under dæk boede skipper, styrmand og dykker i styrbords side, og bagbords 1.- og 2.-mester. Salonen var i forenden med faste pladser.

Kravlede ind i forbrændingskammeret
En dag var en hollandsk coaster grundstødt, og vi skyndte os med forceret fart (7 knob) for at nå frem før andre bjergere. Da jeg kom på vagt, var damptrykket imidlertid faldende. Jeg kunne høre, at det blæste i styrbords fyrkanal. Der var en utæthed i forbrændingskammeret.

1.-mester havde hørt, at vi tabte omdrejninger. Han stod på øverste ristværk og skreg på mere damp. Fyrbøderen råbte tilbage: 'Du kan f... selv komme ned og fyre din gamle idiot!' Jeg tænkte, uha nu bliver der ballade. Jeg kravlede op til den gamle og satte ham ind i situationen. Vi nåede frem til, at vi kunne reparere kedlen med tryk på. Han foreslog naturligvis, at jeg kravlede derind. O.k., hvis han stod stand by på fyrpladsen, indvilgede jeg. Det accepterede han. Fyret blev trukket, et tykt lag sække blev lagt på risten, og jeg kravlede ind, op over broen og ned i forbrændingskammeret, medbringende rørvalse, stemmer, hammer og en løbelampe. Man var nødt til at lukke dæmperen og fyrlågen på grund af trækken. Hold fast, der var varmt og beskidt. Det var med at få fart på. Det viste sig at være en pladesamling, der lækkede. Den fik med stemmeren og var forholdsvis let at få tæt.

Men der var mere, der blæste. Det viste sig at være et kedelrør i øjenhøjde, så det fik en tur med valsen, men pludselig flækkede rørenden - og lige så hurtigt stod jeg på fyrpladsen foran den gamle og betroede ham, at rederi og aktionærer nu kunne rende mig noget så grusomt. Han kunne lave sit lort selv. Så det gjorde han.
Han kravlede ind og fik røret tæt. Jeg måtte ryste på hovedet. I en alder tæt på 70 år og en ganske uforsvarlig handling. Men trykket kom da op på de normale 150 pund, og maskinen på sine 90 omd./m.

Vi nåede hollænderen først, men den kom nu fri ved egen kraft. Ærgerligt.
Jeg fik mit sønæringsbevis og et tilbud fra rederiet om at komme på bjergning i Suez-kanalen, hvor der lige havde været krig. Men jeg valgte et andet job. Det var med vemod at afmønstre Svava. Vi havde fået det flotteste skib ud af vore anstrengelser. Vemodet blev ikke mindre, da jeg senere så hende ligge afrigget i Lynettehavnen. Hun blev formodentlig kort tid efter hugget op'.